Visites guiades

Les visites guiades és un dels serveis amb més bona acceptació que ofereixen les biblioteques públiques, tenen com a finalitat augmentar  l’autonomia  de l’usuari dins la biblioteca i treure el màxim profit del seu ús. La visita la realitza un dels components de l’equip de la biblioteca que explica els espais, el fons i els serveis, aportant elements aclaridors sobre els tipus de documents i la seva localització dins els diferents espais, com fer ús dels catàlegs i del servei de préstec, els avantatges de tenir el carnet, la utilització dels ordinadors i WI-FI, la participació en les activitats, etc. Aquestes visites s’ofereixen a tots els col·lectius que hi estiguin interessats i s’adapten als diferents nivells d’exigència.

Visites escolars

Les visites més demandades són les visites de grups escolars que es programen des del servei d’educació de l’Ajuntament amb un calendari establert per a tot el curs. Aquestes visites es realitzen per a tots els nivells escolars, tenen una duració aproximada d’una hora i consisteixen en un recorregut guiat per tots els espais de la biblioteca per veure els diferents recursos i serveis i finalitzen amb una activitat de cerca participativa per grups de primària i secundària i una narració de contes per als grups de pre-escolar.

 En les visites guiades de la biblioteca els escolars aprenen a moure’s per la biblioteca i a fer-ne ús, entenen la biblioteca com un espai lúdic on poden gaudir del seu temps lliure i on també poden completar coneixements, adquirir noves aficions o participar en les activitats. Els infants inicien una relació amb la biblioteca i la incorporen en el seu recorregut de llocs d’oci i d’aprenentatge que els pot ser útil per a tota la vida.