La Xarxa Municipal de Biblioteques de Santa Coloma de Gramenet és un servei públic gratuït que possibilita i promou l’accés de la ciutadania a la informació, la formació, la cultura i el lleure. Està formada per quatre biblioteques: Central, Can Peixauet, Singuerlín-Salvador Cabré i Fondo. Totes elles pertanyen a la Xarxa de Biblioteques i estan gestionades per l’Ajuntament en conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

El lector pot trobar un fons documental únic de ciutat amb dipòsit als quatre equipaments, accessible i consultable per a tota la ciutadania. Podeu trobar llibres, música, pel·lícules, diaris i revistes, material multimèdia (CD, CD-ROM, DVD...), fons especials i col·lecció local. Tothom pot endur-se gratuïtament tot tipus de documents durant un període de temps determinat, ja que, tret d'algunes excepcions, com ara diccionaris o enciclopèdies, el fons de les biblioteques és de lliure accés.