Recursos de formació i autoaprenentatge de la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré

  • Cursos TIC. S’ofereixen cursos bàsics d’informàtica per aprendre com utilitzar Internet, ofimàtica i programes d’edició. També s’atenen les consultes personalitzades, es resolen tràmits en línia i qualsevol dubte sobre la utilització de les noves tecnologies.
  • Autoaprenentatge de llengua anglesa. El fons destinat a l’aprenentatge d’idiomes es complementa amb trobades setmanals tots els dimarts a la cafeteria "Vedegust" de la biblioteca on es conversa íntegrament en anglès durant dues hores.
  • Utilització de la sala multimèdia per al seguiment de cursos en línia, recerques de feina o treballs d’ofimàtica.
  • Trobades de parelles lingüístiques per la pràctica del català organitzades per el CNL l'Heura.