Àrea de control de la descripció

Autoria i dates

Descripció realitzada per Rosa Mª Delgado Sanzmilla, Tècnic Superior de l’Arxiu, i revisada per Ana Moreno Barranco, Cap del Servei de Compres i Gestió Patrimonial, juliol de 2016.

Fonts

La mateixa unitat de descripció.

Biblioteca auxiliar de l’Arxiu.

Treball de l’Arxiver Lluís Rey i Riocabo “Organització de l’Arxiu Administratiu Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet”, febrer de 1991.

Regles o convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Direcció General del Patrimoni Cultural, Subdirecció General d’Arxius, maig 2007.