El ple municipal aprova la cessió de terrenys a la Generalitat per l'ampliació de l'Institut Escola Lluís Millet

L’Ajuntament de Santa Coloma en sessió plenària ha aprovat, aquest dimarts 26 de setembre, posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els terrenys per a l’ampliació de l’Institut Escola Lluís Millet. El ple municipal també ha donat llum verda a una modificació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni que afecta principalment els ponts Vell i Can Peixauet i la masia de Can Zam, entre d’altres.

Nou impuls des de l’Ajuntament per a la millora d’un centre educatiu de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta de l’Institut Escola Lluís Millet, situat al barri de les Oliveres, que es podrà ampliar després que el ple municipal hagi aprovat la cessió dels terrenys a la Generalitat de Catalunya que és qui té les competències per fer els treballs d’adaptació d’aquest institut-escola.

L’Ajuntament, a més, ha fet una reserva pressupostària de mig milió d’euros per contribuir a les obres per aquests nous espais i usos al centre. Ara s’obre un període de temps a l’espera d’una resposta per part del Departament d’Educació.

El ple municipal d’aquest mes de setembre també ha aprovat tres punts  relatius al Pla Especial de Protecció de Patrimoni. En primer lloc s’ha aprovat el text refós del Pla amb les modificacions proposades per la Comissió d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment s’ha aprovat la modificació puntual del Pla General Metropolità per adaptar aquestes modificacions,  i a continuació s’ha fet una nova aprovació inicial de la modificació del Pla de Patrimoni. Les modificacions afecten als ponts Vell i Can Peixauet, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, la masia de Can Zam i a quatre finques protegides per qüestions relacionades amb el volum protegit i els vials.

El pla contempla la incorporació de 42 béns al Catàleg i a l’Inventari, que se sumen als 91 existents, arribant fins als 133 béns protegits. Aquesta modificació del Pla vigent preveu posar en valor els elements del paisatge i de la memòria històrica, així com significar l’obra de dos arquitectes cabdals per entendre el patrimoni urbanístic: Josep Alemany i Xavier Valls.

En aquesta sessió plenària s’ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023. Es tracta d’un reajustament de les partides destinades a neteja. Un total de 25.000  euros excedents de neteja d’edificis que es destinaran a manteniment de contenidors

També s’ha aprovat definitivament la modificació puntual de l’article 8.1 de les bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Pirineus. L’objectiu és fer una regulació que permeti una flexibilització en el retorn dels ajuts.

En aquest àmbit en el ple s’ha aprovat definitivament les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a persones propietàries d’un habitatge situat a l’àmbit de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí. El propòsit és regular l'atorgament de la subvenció als propietaris que no puguin pagar les obres i reuneixin uns determinats requisits.

I finalment, en la mateixa línia de les modificacions aprovades per l’àrea de Pirineus, s’ha dut a terme la modificació puntual dels articles 7, 8 i 10 de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí.

La sessió plenària d’aquest dimarts també ha tractat la regulació de les anomenades ‘cuines fantasmes’ amb l’aprovació provisional de la Modificació del Pla de Millora Urbana en relació als eixos comercials i usos dels magatzems vinculats al comerç electrònic.

D’una altra banda s’aproven unes modificacions per unificar criteris sobre la tipologia de vetlladors (coberta de terrasses) i la possibilitat de col·locar-los a voreres de més de 7 metres, cosa que abans no es podia, s’ha introduït un canvi puntual de l’article 8 de l’Ordenança municipal de terrasses. Una comissió específica d’estudi està treballant per continuar millorant la norma.

El ple municipal ha decidit destinar 932.000 euros més a neteja amb la revisió de preus del contracte, per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària a la ciutat.

Per últim, l’Ajuntament ha acordat en aquesta ple adherir-se al Pacte d’Alcaldies-Europa per reforçar l’acció per a una Europa més justa i climàticament neutra. Per aconseguir aquests objectius, tenint en compte l’emergència climàtica actual, els signants es comprometen a fer de l’acció climàtica la prioritat i comunicar aquesta prioritat als ciutadans, implicar la ciutadania en la seva consecució, desenvolupar, portar a terme i informar d’un Pla d’Acció per al seu assoliment i fer xarxa per fer créixer el Pacte de les Alcaldies Global (Global Covenant of Mayors).

 

Mocions aprovades

Moció per un esport lliure de violències masclistes presentada per ERC amb els vots favorables de PSC, Ciutadans i Partit Popular.

Moció de suport al Correllengua 2023 presentada per ERC amb el vot favorable de PSC.