Juan Carlos Segura Just

Grup municipal de VOX

Regidor.

President i portaveu del grup municipal de VOX.

Correu electrònic:

Informació pedent de recepció, no facilitada actualment.

Sou brut anual: 36.074 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals corresponent a 2023.