Termini legal de pagament d’acord normativa morositat i contractació del sector públic

Terminis de pagament trimestrals de l’exercici 2024 d’acord a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 Ajuntament

Terminis de pagament trimestrals de l’exercici 2023 (pdf)

 Termini mitjà de pagament primer trimestre 2024

En dies: 42,39 

Número de pagaments: 4.467

Import pagat: 13.747.122,95€

 

 

Patronat de la Música 

 Termini mitjà de pagament primer trimestre 2024

En dies: 22,44

Número de pagaments: 8

Import pagat: 8.579,89€