Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'habitatge assequible

codi Municipal: PU-222/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació Text Refós: 13/06/2022.
  • Data publicació expedient (DOGC): 16/06/2022.
  • Data publicació normativa (DOGC): 16/06/2022.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: