Modificació puntual del PGM per a la ubicació de la comissaria de Policia Local

codi Municipal: PU-216/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 12/03/2021
  • Data publicació expedient (DOGC): 29/03/2021
  • Data publicació normativa (DOGC): 29/03/2021

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: