Modificació puntual del PGM al passatge del Safareig.

codi Municipal: PU-188/MPG

  • codi RPUC:  2013 / 051289 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 10/06/2015
  • Data publicació expedient (DOGC): 05/08/2015
  • Data publicació normativa (DOGC): 05/08/2015
DOCUMENTACIÓ: