Modificació puntual de PGM per a la construcció d'una pista d'atletisme al sector de Can Zam.

codi Municipal: PU-179/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 17/11/2010
  • Data publicació expedient (DOGC): 11/01/2011
  • Data publicació normativa (DOGC): 11/01/2011
DOCUMENTACIÓ: