Modificació del PGM per a l'ampliació d'usos dels locals dels polígons d'habitatges de les Oliveres i Can Franquesa.

codi Municipal: PU-177/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 19/01/2011
  • Data publicació expedient (DOGC): 07/02/2011
  • Data publicació normativa (DOGC): 07/02/2011
DOCUMENTACIÓ: