Modificació puntual del PGM en l'àmbit del Front fluvial del Raval per a la concreció del règim de protecció dels habitatges.

codi Municipal: PU-176/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 17/11/2010
  • Data publicació expedient (DOGC): 12/01/2011
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/01/2011
DOCUMENTACIÓ: