Modificació del Text refós de la mod. puntual del PGM per la modificació d'usos del Centre Terciari i Residencial de la Pallaresa.

codi Municipal: PU-165/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 26/06/2009
  • Data publicació expedient (DOGC): 09/07/2009
  • Data publicació normativa (DOGC): 09/07/2009
DOCUMENTACIÓ: