Modificació puntual del PGM a la cantonada del carrer Amèrica i Prat de la Riba.

codi Municipal: PU-152/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 03/04/2008
  • Data publicació expedient (DOGC): 14/07/2008
  • Data publicació normativa (DOGC): 14/07/2008
DOCUMENTACIÓ: