Modificació puntual del PGM a l'illa delimitada pels carrers d'en Baró, Major, pg. Salzereda i Mare de Déu dels Àngels.

codi Municipal: PU-136/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 15/11/2006
  • Data publicació expedient (DOGC): 15/12/2006
  • Data publicació normativa (DOGC): 15/12/2006
DOCUMENTACIÓ: