Modificació puntual del PGM per a la ubicació d'un centre cívic i d'una residència al c. Beethoven, 9 i c. Nàpols, 41.

codi Municipal: PU-132a/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 02/04/2007
  • Data publicació expedient (DOGC): 14/05/2007
  • Data publicació normativa (DOGC): 14/05/2007
DOCUMENTACIÓ: