Modificació puntual del PGM al carrer d'en Baró, 11-25, entre el carrer de la Mare de Déu dels Àngels i Major

codi Municipal: PU-131/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 28/09/2006
  • Data publicació expedient (DOGC): 14/12/2006
  • Data publicació normativa (DOGC): 14/12/2006
DOCUMENTACIÓ: