Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Liszt, 4-6 i als CEIP Beethoven i Sant Just.

codi Municipal: PU-113/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/10/2004
  • Data publicació expedient (DOGC): 15/11/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 15/11/2004
DOCUMENTACIÓ: