Modificació puntual del PGM a l'àmbit de les illes compreses entre els carrers Francesc Moragas, av. Generalitat, MN Jacint Verdaguer i av. Santa Coloma

codi Municipal: PU-095/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/01/2003
  • Data publicació expedient (DOGC): 17/02/2003
  • Data publicació normativa (DOGC): 17/02/2003
DOCUMENTACIÓ: