Modificació puntual del PGM a l'illa compresa entre els carrers d'en Baró, Mare de Déu dels Àngels, av Francesc Macià i av de la Pallaresa

codi Municipal: PU-086/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 21/02/2002
  • Data publicació expedient (DOGC): 16/05/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 16/05/2002
 DOCUMENTACIÓ: