Modificació puntual del PGM a les illes amb referencia territorial 30901 i 30902 amb front a l'av Pallaresa, entre av Francesc Macià i ptge Salvatella

codi Municipal: PU-085/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 27/12/2001
  • Data publicació expedient (DOGC): 28/03/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 28/03/2002
DOCUMENTACIÓ: