Modificació puntual del PERI Santa Coloma Vella II a la cantonada dels carrers Mn. Camil Rossell i passeig Mn. Jaume Gordi.

codi Municipal: PU-151/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 29/05/2008
  • Data publicació expedient (DOGC): 04/11/2008
  • Data publicació normativa (DOGC): 04/11/2008
DOCUMENTACIÓ: