Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla Especial Reforma Interior de Santa Coloma Vella.

codi Municipal: PU-138/TRN

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 22/02/2007
  • Data publicació expedient (DOGC): 25/05/2007
  • Data publicació normativa (DOGC): 25/05/2007
DOCUMENTACIÓ: