137 - Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla Especial Reforma Interior de Santa Coloma Vella II.

codi Municipal: PU-137/TRN

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/01/2007
  • Data publicació expedient (DOGC): 20/04/2007
DOCUMENTACIÓ: