Modificació del PE regulador dels establiments de pública concurrència (PEREPC)

codi Municipal: PU-124/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/11/2005
  • Data publicació expedient (DOGC): 13/02/2006
  • Data publicació normativa (DOGC): 13/02/2006
DOCUMENTACIÓ: