Modificació puntual del PERI del barri del Safareigs a l'àmbit de l'Unitat d'actuació del carrer de Sant Joan, 15-29

codi Municipal: PU-121/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 20/10/2005
  • Data publicació expedient (DOGC): 31/01/2006
  • Data publicació normativa (DOGC): 31/01/2006

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació gràfica: