Pla Especial per a la concreció d'usos i volumetries del Pavelló Esportiu de Riera Alta al carrer Washintong.

codi Municipal: PU-110/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/06/2004
  • Data publicació expedient (DOGC): 10/09/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 10/09/2004
DOCUMENTACIÓ: