Modificació puntual del PERI del barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí a la contanada del cr Washington amb Critòfor Colom

codi Municipal: PU-102/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 17/12/2003
  • Data publicació expedient (DOGC): 06/02/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 06/02/2004
DOCUMENTACIÓ: