Modificació puntual del PE del Marge Esquerre del Riu Besòs pel canvi del tipus d'equipament a l'àmbit de les piscines de Can Zam

codi Municipal: PU-087/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/07/2001
  • Data publicació expedient (DOGC): 24/11/2001
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
DOCUMENTACIÓ: