Modificació puntual del PE de protecció del patrimoni arquitectònic referent a la masia de can Calvet i entorn

codi Municipal: PU-083/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 28/06/2000
  • Data publicació expedient (DOGC): 13/09/2000
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació Escrita i Gràfica: