Modificació puntual del PE de protecció del patrimoni arquitectònic referent a les finques del carrer Padró (fitxes EC-25-26-27)

codi Municipal: PU-080/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/06/2002
  • Data publicació expedient (DOGC): 30/09/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
DOCUMENTACIÓ: