Modificació puntual Pla Especial II Cinturó als carrers d'Aragó, Balears i passatge d'en Salvatella.

codi Municipal: PU-062/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/09/1996
  • Data publicació expedient (DOGC): 21/10/1996
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
DOCUMENTACIÓ: