Modificació dels articles 19 i 20 del Pla Especial regulador d'establiments de pública concurrència.

codi Municipal: PU-061/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/07/1996
  • Data publicació expedient (DOGC): 23/09/1996
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
DOCUMENTACIÓ: