Modificació Puntual del Pla Especial Reforma Interior del Raval a la parcel·la situada a l'illa delimitada pels carrers d'Elcano, Sant Jordi, Circumval·lació, Canigó i Sant Eduard.

codi Municipal: PU-042/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/07/1990
  • Data publicació expedient (DOGC): 01/02/1991
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica