Pla Especial Regulador d'Establiments de Pública Concurrència.

codi Municipal: PU-040/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada a TR: 19/12/1990
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 13/03/1991
  • Data publicació expedient (DOGC): 24/05/1991
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: