Ordenança municipal sobre tancaments Lleugers a Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-039/ON

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 29/06/1989
  • Data publicació expedient (BOPB): 26/10/1989
  • Data publicació normativa (BOPB): 26/10/1989
DOCUMENTACIÓ: