Pla Especial d'equipaments sanitaris.

codi Municipal: PU-020/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 22/03/1986
  • Data publicació expedient (BOPB): 22/04/1986
  • Data publicació normes (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: