Pla Especial de Reequipament Escolar Urgent.

codi Municipal: PU-018/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada a TR: 27/06/1985
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 19/12/1985
  • Data publicació expedient (BOPB): 31/01/1986

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: