Pla Especial de Reforma Interior Santa Coloma Vella

codi Municipal: PU-012/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 29/05/1986
  • Data publicació expedient (DOGC): 01/07/1986
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Plànols d'Ordenació i Gestió: