Logo dels premis

Fins al dia 30 de novembre poden lliurar relats curts per participar en la catorze edició dels premis Isabel Alonso. Recordem que hi ha dues categories: una per a estudiants, de 15 a 25 anys residents a Santa Coloma de Gramenet, i una altra per a dones, d'aquesta o una altra Ciutat, majors de 25 anys i que no es dediquen de manera professional a la literatura. El tema de les narracions és lliure, podran ser en català o castellà i inèdites i d'una extensió no superior a vint folis ni inferior a cinc. Les obres (quatre còpies signades amb pseudònim més un sobre tancat on figuren les dades de la persona autora) s'hauran de lliurar a La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista (Passeig de Llorenç Serra, 64).

Per resoldre qualsevol dubte es pot trucar al telèfon mòbil de la Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de Gramenet: 647 13 36 99.

El premi homenatja la que va ser veïna de Les Oliveres i cofundadora i presidenta de l'Associació de dones d'aquest barri i cofundadora de la Coordinadora local d'entitats de dones, Isabel Alonso (1928-2006).

 

Descarrega les Bases del Premi Isabel Alonso de relat curt (PDF)