Calendari de preinscripció 24-25

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta d’ensenyaments: 24 de maig de 2024
 • Publicació de l'oferta de places: 17 de juny de 2024
 • Període preferent d'informació i orientació als alumnes nous: durant el mes de juny de 2024
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 20 al 28 de juny de 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juliol de 2024 a partir de les 14h
 • Sorteig: 5 de juliol de 2024 a les 11 h al Departament d'Educació (Serveis Centrals: Via Augusta, 202-220, Barcelona)
 • Termini per presentar una reclamació: del 4 al 10 de juliol de 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació: 11 de juliol de 2024 a les 14h
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 15 de juliol de 2024 a les 14h

Matrícula

 • Matrícula dels alumnes admesos: del 4 al 9 de setembre de 2024
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 10 de setembre de 2024

 

Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen (sempre dins el període general de matrícula establert) i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

En aquells ensenyaments que hi hagi vacants, també es pot matricular alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 4 de setembre.

Més informació a la pàgina web de la Generalitat https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/inici/