Preus de les Escoles Bressol Municipals

Copagament i cost del servei

Les famílies no han de fer cap pagament per matricular al seu fill/a.

A les Escoles Bressol Municipals les famílies copaguen el cost de la plaça escolar, excepte les famílies amb infants matriculats a I2, perquè la quota d'escolaritat mensual és gratuïta.

Les quotes de preus a les famílies s’abonaran tots els mesos del curs escolar.

Els serveis complementaris (servei d'acollida i servei de menjador) s'ofereixen a les famílies que ho necessitin amb un mínim d'infants i  es cobraran a totes les famílies, des d'I0 a I2, que les facin servir.

Les tarifes que s'estan aplicant són les aprovades al Ple municipal de 18 de desembre de 2023.

Llistat amb els preus de les EBM 2024-25