El Consell Escolar de Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.