12 - 16 anys. Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’educació Secundària Obligatòria (ESO) s’organitza en diferents matèries i té una durada de quatre anys. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, ja sigui per als estudis posteriors com per a la integració a la vida laboral.

Les competències bàsiques generals que l’alumnat ha d’adquirir i consolidar en finalitzar l’etapa, definides pel Departament d’Educació, contribueixen al desenvolupament personal de l’alumne/a, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria, així com al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.