Qui som?

Imatge de personal de l'OMIC atenció al públic

L’OMIC treballa per la defensa dels drets de la ciutadania com a persones consumidores

  • prestant serveis d’informació i assessorament jurídic a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi adrecin
  • facilitant i adaptant els canals d’atenció a les noves tecnologies de la comunicació
  • potenciant els sistemes alternatius de resolució de conflictes
  • fomentant l’educació en consum de la població per tal que totes les persones de la nostra ciutat coneguin els seus drets i deures i, d’aquesta forma, esdevinguin persones consumidores crítiques en un mercat cada cop més globalitzat i optin per un consum moderat, informat, reflexiu i sostenible dels béns i serveis. En definitiva, per un consum responsable.

Al servei de la ciutat des de 1985

L’OMIC és la responsable d’informar, educar i defensar a les persones consumidores de la nostra ciutat des de 1985, gairebé un any després que s’aprovés la llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,la primera norma que reconeix i regula els drets de les persones consumidores, i que estableix l’obligació de l’administració de vetllar per la defensa dels seus interessos.

Basant-se en aquesta norma, el dia 30 de novembre de 1984 el Ple Municipal de l’Ajuntament acorda la creació de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor/a (OMIC), que inicialment estava ubicada al C/ Sant Carles, 14 i que finalment va obrir les portes durant el mes de febrer del 1985.

Creix el coneixement dels nostres drets de consum

Analitzant les dades registrades, hi ha una evolució clara pel que fa a l’ús d’aquest servei per part de la ciutadania: durant els deu primers anys de servei de l’OMIC el volum de consultes era molt elevat. De les 310 consultes que va rebre el 1985, va passar a les 4.439 l’any 1994.

Ara bé, les múltiples campanyes educatives realitzades per l’OMIC i adreçades als diversos col·lectius de la ciutat, fan que les persones tinguin cada vegada més coneixement dels seus drets i de les formes com exercitar-los i, per tant, com esdevenir cada cop més responsables dels nostres actes de consum.

Aquest fet genera un descens en el nombre de consultes totals els últims anys i, en canvi, es detecta un fort increment dels expedients de denúncia, queixa i reclamació gestionats per l’OMIC.

Àmbits de consum amb més consultes i reclamacions

Els casos atesos a l’OMIC els primers anys eren consultes que tractaven sobre el sector serveis, l'alimentació, compres en establiments, però sobretot, sobre el sector de l’habitatge.

Amb el temps, els principals temes objecte de consultes per part de les persones usuàries són el sector de telecomunicacions i l’elèctric. Tot i que també han augmentat significativament les consultes sobre el sector bancari, a conseqüència de la crisi dels productes bancaris tòxics, però també, sobre préstecs hipotecaris, donada la dificultat de moltes famílies per fer front al seu pagament.