DILLUNS

 • Gimnàstica per a Dones. 10 - 11 h. Grup de Dones Llatí
 • Català inicial 9.15 - 11.15 h.
 • Català intermedi 10 - 12 h. 
 • Sevillanes .17 - 20 h. AVV Llatí
 • Manualitats .17 - 19.30 h. AVV Llatí
 • Informàtica 18 - 20 h. Ajuntament

DIMARTS

 • Català bàsic 9.10 - 11.10 h.
 • Català 9.30 - 12.30 h. 
 • Gimnàstica Gent Gran. 16 - 17 h. IME
 • Ioga. 17.45 - 18.45 h. AVV Llatí
 • Zumba 19 - 20.30 h. Grup de Dones
 • Teatre 17.30 - 19 h. AM.MA.ME
 • Informàtica 15.30 - 17 h. AVV Llatí

DIMECRES

 • Català inicial 9.15 - 11.15 h.
 • Català intermedi 10 - 12 h.
 • Gimnàstica per a Dones. 10 - 11 h. Grup de Dones Llatí
 • Guitarra 17 - 21 h. AVV Llatí
 • Manualitats Gent Gran. 17 - 20 h. Ajuntament
 • Musicoterapia 16 - 17.55 h. AJUDAM
 • Stretchilates 19.15 - 20.45 h. Ajuntament
 • Restauració de mobles 18.30 - 20.30 h. Ajuntament
 • Informàtica 18 - 20 h. Ajuntament

DIJOUS

 • Català bàsic 9.10 - 11.10 h.
 • Català 9.30 - 12.30 h. 
 • Gimnàstica Gent Gran. 16 - 17 h. IME
 • Ioga. 18 - 19 h. AVV Llatí
 • Reflexologia 16.30- 18 h. AM.MA.ME
 • GAM 18 - 20 h. AM.MA.ME 
 • Alfabetització Dones. 16.30 - 19.30 h. Coordinadora Dones
 • Boixets. 17 - 19 h. Grup de Dones Llatí
 • Informàtica 15.30 - 17 h. AVV Llatí

DIVENDRES

 • Gimnàstica per a Dones 10 - 11 h. Grup de Dones Llatí
 • Català 9.30 - 12.30 h.