Skip to main content

Obres de conservació i manteniment dels tirants del Pont de Can Peixauet

Dilluns, 3 d'agost començaran les tasques d'inspecció, conservació i manteniment dels tirants del Pont de Can Peixauet que s'estendran durant tres mesos. Dels treballs es farà càrrec l'AMB

 

Després d'una reunió celebrada el passat 17 de juliol entre diferents tècnics municipals i de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) s'ha determinat l'inici de les obres de conservació i manteniment dels tirants del Pont de Can Peixauet. Aquestes obres començaran el dilluns, 3 d'agost i tindran una durada estimada de 3 mesos.

A aquest efecte, es tallarà a l'trànsit al carril ràpid de sortida de Santa Coloma, tots els dies hàbils, entre les 9 del matí i les 6 de la tarda mentre aquests treballs es desenvolupin. Fora d'aquest horari i en dies no laborables, la circulació de vehicles sobre el pont no tindrà cap incidència causada pels treballs.

En les fases de treballs en alçada, es considera la possibilitat, per seguretat si es creu convenient, de tallar al trànsit el carril ràpid sentit entrada a Santa Coloma. Es procedirà, així mateix, a la senyalització en els accessos a la rotonda prèvia a el pont, des de la nostra ciutat, de la reducció de tres a dos carrils, juntament amb les senyalitzacions habituals de 'Obres'. També es senyalitzarà convenientment la sortida nº30 de la Ronda Litoral, al carril de gir d'accés al Pont.