Skip to main content

Dissabte amb afectacions al trànsit

Per reparacions a la calçada, aquest dissabte 14 la circulació es veurà afectada.

Per tal de realitzar unes reparacions a la calçada cal executar els següents treballs -si les condicions metereològiques ho permeten- amb afectacions al trànsit:

  • Tall Llorenç Serra-Plaça de la Vila, tram entre Av.Generalitat i c/Sant Carles, sentit riu
  • Tall Francesc Macià, tram entre Llorenç Serra i Francesc Viñas, sentit Pallaresa. Dissabte 14, en horari de 08.00 a 17:00 hores. Es desviarà el trànsit des de la cruïla de Rambla Sant Sebastià-Irlanda, donant accés exclusiu a pàrquings, càrrega i descàrrega i serveis
  • Tall Dalmau, entre els carrers Verdaguer i Massenet. Dissabte 14 en horari de 17:00 hores a la finalització d'obres. Es desviarà el trànsit continuant per Av. Mossen Jacint Verdaguer.

Els autobusos metropolitants afectats en el seu recorregut, s'hauran de desviar durant tota la jornada.