El proper diumenge 28 d’abril es celebraran les Eleccions Generals

Del  11 al 18 de març estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions.

Les persones interessades hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a l’Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila, 1, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 17:30 hores. 

Més informació aquí.